Gå til hovedindhold

FRIST ER UDLØBET - BERINGVEJ 16. Hasselager - Lokalplan 411 - 3 grunde - område IB og IIID.

Om denne udstykning

BERINGVEJ 16, HASSELAGER.

Aarhus Kommune udbyder ovennævnte erhvervsgrund - alle informationer om grunden med udbudsmateriale herunder købsaftale og tilhørende bilag findes på dette link på Aarhus Kommunes hjemmesiden.

Tilbudsfristen er udløbet for Beringvej 16.

Tilbuddet skal sendes pr. mail til grundsalg@mtm.aarhus.dk. Mailen skal være mærket: ”Udbud Beringvej 16, Hasselager”. Det er tilbudsgivers eget ansvar, 
at tilbuddet er kommet rettidigt frem. Aarhus Kommune ønsker ikke at modtage modeller eller plancher.

Erhvervsgrunde i Hasselager

Aarhus Kommune udbyder de 2 øvrige grunde i nærmere fremtid. Der kan ifølge lokalplan benyttes til bl.a. håndværks- og værkstedsvirksomhed, lettere industrivirksomhed, lager- og servicevirksomhed samt engros- og detailhandelsvirksomhed i Kolt-Hasselager.

Grundene ligger tæt på tilkørsel til motorvejen og med stor synlighed fra flere indfaldsveje til Aarhus.

Erhvervsgrundene vil få en meget synlig placering ved indfaldsveje til kommunen. En sådan placering stiller store krav til det kommende byggeri og dets arkitektur og samspil med landskabet samt "byport" til Aarhus Kommune. Bebyggelsen skal derfor udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk tilfredsstillende helhedsvirkning, hvor der i særlig høj grad tages højde for facadeforhold, skala og formsprog. Se nærmere beskrivelse i kvalitetsmanual for erhvervsbyggeri