Gå til hovedindhold

Gode råd i forbindelse med køb af villagrund

 • Reservations- og købsvilkår 
  Læs om reservations- og købsvilkår på dette link
   

 • Købsaftalen 
  Købsaftalen ligger i udkast på https://grundsalg.aarhus.dk/, og det anbefales, at man læser denne købsaftale grundigt igennem inden et bud afgives. Det er ikke muligt at fremsende et købstilbud med bank- og/eller advokatforbehold. Økonomiske  forhold m.v. skal af køber være afklaret inden et købstilbud fremsendes.  
  Når en parcelhusgrund købes i frit salg, aftales en overtagelsesdag individuelt med køber. Overtagelsen skal ske indenfor 3 måneder efter afgivelse af købstilbud. 
  Når en parcelhusgrund købes i forbindelse med et udbud, er der fastlagt en overtagelsesdag. 

 • Betaling af købesummen 
  Der fremsendes en faktura til købers e-Boks. Den fulde købesum, tinglysningsafgift og gebyr for skødeskrivning forfalder til fuld betaling pr. overtagelsesdag. Der skal ikke ske udbetaling eller stilles bankgaranti før overtagelsesdagen. 
    

 • Bilag til købsaftalen 
  Det anbefales, at man før et eventuelt grundkøb, læser lokalplanen og alle bilag grundigt igennem. Disse er alle tilgængelige på Opkøb og Grundsalgs hjemmeside under de forskellige udstykninger. 
   

 • Jordbundsforhold 
  I reservationsperioden har man mulighed for at undersøge jordbundsforholdene på grunden. 
  Det anbefales, at man i den forbindelse kontakter en uvildig byggeherrerådgiver, der kan bistå køber med forståelsen af, hvad resultatet af eventuelle jordbundsprøver betyder for den samlede økonomi.
  Viser det sig under udgravningerne, at der er uforudsete og ikke kendte jordbundsforhold, henvises til købsaftalens punkt 4. I en sådan situation skal Aarhus Kommune kontaktes med henblik på at kunne foretage en yderligere opmåling af det blottede udgravningshul. Det understreges, at dette er en ufravigelig forudsætning for at opnå en senere eventuel kulancemæssig refusion. 
  Det er alene resultatet af Aarhus Kommunes egne opmålinger, der danner grundlag for beregningen af en eventuel kulancemæssig refusion. Hvis en kulancemæssig refusion kan opnås, gøres opmærksom på, at eventuelle yderligere omkostninger til ekstra fundering skal afholdes af køber, som først vil blive kulancemæssig refunderet af Aarhus Kommune, når de faktisk afholdte udgifter samt betaling herfor kan dokumenteres. 

Kontakt Grundsalg

Opkøb og Grundsalg
Bystrategi, 
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00
Mail: grundsalg@mtm.aarhus.dk