Gå til hovedindhold

Solbjerg - Solbjerg Hedevej 35

Om denne udstykning

Vi sælger sidste erhvervsgrund i udstykningen beliggende på Solbjerg Hedevej 35. 

Ved interesse i denne grund bedes du rette henvendelse til Opkøb og Grundsalg, så grunden kan komme i udbud og salg kan gennemføres. I forbindelse med et udbud vil grunden blive vurderet .   

Det følger af lokalplanen hvad grunden må bruges til, og hvorledes den må bebygges.

I kort udgave gælder følgende:

Grunden må anvendes til etablering af virksomhed indenfor virksomhedsklasse 1 og 2 ( Læs mere i lokalplan 692 side 37/virksomhedsliste) 

Bygningernes rumfang må ikke overstige 3 m³/m² grundareal.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. Intet punkt af en bygning må være højere end 8,5 m over eksisterende terræn, (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller i henhold til et i bygningslovgivningen fastlagt niveauplan).

Priser er oplyst ekskl.moms.