Gå til hovedindhold

Harlev - Ketting Parkvej - Butiksgrund

Om denne udstykning

Ved interesse i denne grund bedes du rette henvendelse til Grundsalg, så grunden kan komme i udbud og salg kan gennemføres.

Vi sælger butiksgrund til den fastsatte mindstepris der fremgår af udbudsinformationen. ( mindsteprisen er angivet med 1200 m2 buttoetageareal)

Området er er udlagt til butiksformål. Vi sælger ikke grunden til andet end butik, selvom lokalplan kan give mulighed bolig.   

Max. 1.000 m² bruttoetageareal for dagligvarebutik og max. 200 m²  bruttoetageareal for udvalgsvarebutik.

Ejendommen skal benyttes i overensstemmelse med lokalplanen bestemmelse om opførelsen af en butik 1.000 m². men vær opmærksom på følgende:

Aarhus Kommune vedtog den 10. juni 2020 Temaplan om detailhandel. Det fremgår blandt andet heraf, at det mulige butiksareal for enkeltstående dagligvarebutikker og dagligvarebutikker i lokale butikscentre hæves til 1.200 m². Dette forudsætter imidlertid en dispensation fra lokalplan nr. 602 § 3. stk. 8. Såfremt en sådan dispensation ikke gives, vil betingelserne i købsaftalen ikke være opfyldt. Dette skal afklares kort efter handlens indgåelse .

Der er angivet byggefelt på lokalplankortet

Priser er oplyst ekskl.moms.