Gå til hovedindhold

Vilkår for villagrunde: Salg for højeste bud

Vilkår for fremgangsmåden ved køb af grunde, der er til salg for højeste bud, og hvordan du som borger skal forholde dig:

Fremgangsmåden for køb af grund til salg for højeste bud - fra grunden udbydes til det færdige skøde sendes til borger:

 • Grundsalg annoncerer grunde i et område til salg for højeste bud. Der annonceres på Kommunens hjemmeside.
 • Borger henter udbudsmaterialet på Grundsalgs hjemmeside.
 • Borger sender tilbud til Grundsalg indenfor tidsfristen. Købstilbud, der ikke er sendt til grundsalg@mtm.aarhus.dk eller afleveret personligt til Grundsalg, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, indenfor tidsfristen, vil ikke komme i betragtning.
 • Grundsalg sender accept til borgere, der har afgivet højeste bud, og sender besked til borgere, som ikke har fået en grund (dvs. ikke har afgivet højeste bud).
 • Borger har som køber en grund til eget brug mulighed for at fortryde tilbuddet indenfor 6 hverdage efter modtagelse af accept fra Grundsalg. Dette kan ske mod betaling af 1% af budsummen. Såfremt tilbuddet fortrydes, skal der gives skriftlig besked til Grundsalg og samtidig indbetales 1% af tilbudssummen.
 • Grundsalg sender i løbet af et par uger købsaftale til borgeren til underskrift samt information om udarbejdelse af skøde, underskrift, betaling m.m. Grundsalg sørger for, at grunden står som "Solgt" på Grundsalgs hjemmeside.
 • Borger skal senest 14 dage før overtagelsesdagen returnere købsaftalen i underskrevet stand.
 • Borger får tilsendt faktura for købesum og omkostninger som e-post. Sidste rettidige betalingsdag er lig med overtagelsesdagen.
 • Grundsalg sørger for udarbejdelse af digitalt skøde og informerer borger om underskriftsprocedure.
 • Borger skal foranledige, at skødet underskrives.
 • Grundsalg sørger for tinglysning af digitalt skøde og afslutter handlen overfor borger.

Udbudsmaterialet fra Grundsalg indeholder normalt oplysninger om:

 • Salgsvilkår
 • Resultat af geotekniske undersøgelser
 • Evt. deklarationer for det pågældende område
 • Tilbudsblanket

Tilbud skal afgives på den tilbudsblanket, der er tilgængelig på hjemmesiden. Borgeren skal oplyse følgende:

 • CPR nr., samt hvem skødet skal udstedes til.
 • Er køber et selskab, oplyses CVR-nummeret.
 • Er køber et selskab, bedes CVR-nummeret oplyst.

Prisen indeholder tilslutningsbidrag til kloak, el og vand, men ikke til fjernvarme