Gå til hovedindhold

Vilkår for storparceller: Salg ved fast pris

Her kan du læse om fremgangsmåden ved køb af storparceller i frit salg, og hvordan du som interesseret køber skal forholde dig.

Fremgangsmåden for køb af storparcel i frit salg - fra interesserede henvender sig, til det færdige skøde sendes til køber:

 • Grundsalg annoncerer storparceller til salg til fast pris på Kommunens hjemmeside.

 • Interesserede henvender sig til Grundsalg med ønske om at købe en storparcel.

 • Grundsalg kan reservere en storparcel til en interesseret køber i op til 4 uger. Grunden står herefter som ”Reserveret” på Grundsalgs hjemmeside. Reservationen kan forlænges i 4 uger ad gangen, såfremt der ikke er nogen i kø til at overtage reservationen. Forlængelse af reservationer kan gives maks. 4 gange under forudsætning af, at der ved reservationens forlængelse ikke er andre interesserede købere på venteliste. Forlængelse af en reservation udløber automatisk efter 14 dage. Hvis en reservation ønskes forlænget, skal dette meddeles Grundsalg enten telefonisk eller pr. e-mail.
  Hvis 3. mand i en reservationsperiode ønsker at købe grunden til den fastsatte mindstepris, får reservanten 2 hverdage til at beslutte, om denne ønsker at købe grunden. Hvis 3. mand skriftligt tilkendegiver at ville byde mere end mindsteprisen, og reservanten fastholder sit ønske om køb, får reservanten, 3. mand og evt. andre interesserede købere 2 hverdage til at afgive et lukket bud, hvorefter der sælges til højestbydende. Buddene skal mindst svare til den fastsatte mindstepris.
  Såfremt det viser sig, at der trods tilkendegivelser om flere bud over mindsteprisen, kun opnås bud fra reservanten, sælges grunden til reservanten til den tidligere fastsatte mindstepris uanset dennes eventuelle højere bud.
  Hvis der i reservationsperioden kommer bud fra anden side på den reserverede grund, meddeles dette reservanten pr. e-mail til den e-mailadresse, som reservanten har oplyst Grundsalgskontoret.
  Grundsalgskontoret påtager sig ikke ansvaret for, om e-mail med meddelelse om, at der er kommet andet bud, bliver leveret i reservantens indbakke. Reagerer reservanten ikke på den fremsendte e-mail indenfor fristen på 2 hverdage, forbeholder Grundsalgskontoret sig retten til at sælge til anden side.

 • Hvis interesserede ønsker at købe grunden, sender interesserede et købstilbud på købsblanketten, der findes på hjemmesiden. Hvis reservanten ikke ønsker at købe grunden, skal dette straks oplyses til Grundsalg.

 • Grundsalg sender accept til køberen.

 • Grundsalg sender i løbet af et par uger købsaftale til køberen til underskrift samt information om udarbejdelse af skøde, underskrift, betaling m.v. Grundsalg sørger for, at storparcellen står som ”Solgt” på Grundsalgs hjemmeside.

 • Køber skal senest 14 dage før overtagelsesdagen returnere købsaftalen i underskrevet stand.

 • Køber får tilsendt faktura for købesum og omkostninger som e-post. Sidste rettidige betalingsdag er lig med overtagelsesdagen.

 • Grundsalg sørger for udarbejdelse af digitalt skøde og informerer køber om underskriftsprocedure.

 • Køber skal foranledige, at skødet underskrives.

 • Grundsalg sørger for tinglysning af digitalt skøde og afslutter handlen overfor køber.

Et salgstilbud fra Grundsalg indeholder blandt andet:

 • En salgsmappe med relevante oplysninger om parcellen (målebladresultat af boreprøver m. m.)
 • Lokalplan
 • Evt. deklarationer for det pågældende område

Køberen skal i forbindelse med fremsendelse af købstilbud oplyse følgende:

 • Hvem skødet skal udstedes til samt CPR nr.
 • Er køber et selskab, bedes man sammen med den underskrevne accept oplyse CVR-nummer og medsende en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Udskriften skal være udstedt inden for de seneste 12 måneder.

Prisen indeholder ikke tilslutningsbidrag til kloak, el, vand eller fjernvarme