Gå til hovedindhold

Om denne udstykning

I fremtidens Lisbjerg er der gode og rummelige boliger til børnefamilierne, nem adgang til grønne områder, skøn natur og rig mulighed for friluftsaktiviteter. Der er gode forhold for pendlere, som får let adgang til motorvejsnettet og dermed det samlede Østjylland samt til midtbyen med bl.a. letbane og supercykelsti. I Lisbjerg skaber Aarhus Kommune en helt ny type by, der rummer store kvaliteter både bymæssigt, landskabeligt og socialt. 

Grundene er en del af kommuneplanramme 260513BO, som fastlægger området til boligformål. Grundene skal bebygges i overensstemmelse med nærværende salgsprospekt og bilag.

Salg af grund B.02 i Lisbjerg

Matr.nr. 100 Lisbjerg, Århus Jorder beliggende Thomas Windings Gade 950, 8200 Aarhus N.

Ejendommen har et grundareal på 17.261 m2. Ejendommen skal udvikles til tæt/lav boligbebyggelse i 2-3 etager.

Salg af grund B.04 i Lisbjerg

Aarhus Kommune udbyder i offentligt udbud matr.nr. 102 Lisbjerg, Århus Jorder beliggende Bodil Lindorffs Gade 95, 8200 Aarhus N..

Ejendommen har et grundareal på 14.029 m2. Ejendommen skal udvikles til tæt/lav boligbebyggelse i 2-3 etager.

Kontakt Mie Brandt Jakobsen på mail jmib@aarhus.dk for yderligere oplysninger.