Gå til hovedindhold

Ny udstykning på vej i det åbne land ved Trige

Om denne udstykning

Vi påbegynder i nærmeste fremtid byggemodning af et nyt boligområde bag ved Lergravvej (se kortet ovenfor). På udstykningen ønsker vi varierede boligtyper med grønne områder, der kan bidrage til at danne en grøn sammenhæng mellem Trige by og det åbne land. Lokalplanen sikrer det kommende byggeri en harmonisk indpasning i landskabet under hensyntagen til grundvandsdannelsen i området.

Boligbebyggelsen består af to mindre boligområder med fritliggende villaer langs to boligveje, der begge ender blindt. Boligområderne adskilles af en grøn kile, der via stier forbinder området til Trige by og det åbne land. I Trige er der ikke planlagt yderligere byudvikling mod nord. Der kan indenfor lokalplanområdet opføres 27 boliger, og der vil desuden blive udbudt en mindre erhvervsgrund.

Da terrænet i området falder jævnt fra øst mod vest, placeres boligerne med fladt tag i det højest beliggende område, og den lavere bebyggelse med sadeltag i den lave ende af lokalplanområdet mod vest. Dette for at tydeliggøre landskabets terrænfald og skabe en sammenhængende karakter i det bebyggede område.

Centralt i lokalplanområdet ligger den grønne kile, der supplerer de mindre opholdsarealer tæt ved boligerne. Områdets terrænfald medfører, at planens regnvandshåndtering placeres i den vestligste del, hvor terrænet er lavest. Regnvandsbassinet vil fremstå som en vådeng med spredt beplantning.

Vi forventer at udbyde grundene medio 2025. 

Dokumenter