Gå til hovedindhold

Boligområde - Serinedalen, Serinetoften og Serinehøjen, Malling.

Om denne udstykning

Serinedalen bliver et varieret område med en blanding af villagrunde, rækkehuse og etageboliger samt storparceller udlagt til daginstitution og botilbud.

VI SÆLGER GRUNDE I VORES FLOTTE UDSTYKNING. ( Grunde ved Serinelunden kommer til salg i 2024)

Oplysninger om jordbundsforhold m.m. kan findes på den enkelte grund under punktet "grundspecifikke informationer" 

Alle interesserede købere opfordres til at gennemlæse det fremlagte udkast til købsaftale og samtlige handlens bilag herunder den fremlagte jordbundsundersøgelse. Jordbundsundersøgelserne findes ved af downloade dokumentet ”grundspecifikke oplysninger” som findes for hver enkelt grund i udstykningen.

Man opfordres samtidig til at søge juridisk og/eller byggeteknisk rådgivning såfremt man ønsker yderligere afklaring af betydningen af indholdet i dette materiale inden der fremsendes et bindende købstilbud.   

Købstilbud finder du sammen med handlens øvrige dokumenter 

Køber du grunden alene kan du downloade tilbudsblanketten her  

Er i 2 købere af grunden skal I bruge købsblanketten her

Det er muligt at få en reservation af en grund i 14 dage - se vores vilkår for reservation her - du kan ringe eller skrive til Opkøb og Grundsalg, hvis du ønsker at reservere en grund. Du har mulighed for at komme på venteliste til en reserveret grund. Det er kun muligt at reservere 1 grund pr. husstand.

BYGGELINJE: Læhegnets midte, ser ud til at læhegnet har en bredde på 6 m. Midten af læhegnet plus de 7 m giver de 10 m som er anvist i bestemmelsen i lokalplanen.

Potentielle købere kan gå ud fra, at byggelinjen mod Synnedrupvej ligger 7 m fra skel inde på egen grund - gældende for Serinetoften 13- 31 og Serinehøjen 12-28

VÆR OBS: Byggeri vil give en dispensation ved byggeansøgning til lokalplanen §9, stk. 2 således, at man kan opføre et hus med sadeltag med en hældning på 25 grader.

OBS: Der skal være lokalafledning af regnvand - WADI - få yderligere information i materialet.  

Serinetoften 25 - Det forudsættes, at der for 80 % af byggeriets areal er ekstraomkostninger til fundering på sandpude. Prisen er reguleret i henhold hertil.   

Lokalplan 1020 er gældende i området. En spændende udstykning på vej med et varieret udbud af boliger.