Gå til hovedindhold

Erhvervsgrunde ved Gammel Silkeborgvej og Silkeborg motorvejen.

Om denne udstykning

Vi planlægger udbud af erhvervsgrunde primo 24.

Tag fat i Opkøb og Grundsalg såfremt I har interesse i en grund. Vi forventer at grundarealet opdeles i 3 erhvervsgrunde.  

Erhvervsgrundene vil få en meget synlig placering i landskabet med nabo til motorvej og landevej. En sådan placering stiller store krav til det kommende byggeri og dets arkitektur og samspil med landskabet samt "byport" til Aarhus Kommune. Bebyggelsen skal derfor udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk tilfredsstillende helhedsvirkning, hvor der i særlig høj grad tages højde for facadeforhold, skala og formsprog. Se nærmere beskrivelse i kvalitetsmanual for erhvervsbyggeri.

Vi vil afvige fra lokalplankortet, idet vi udstykker optil 3 grunde og ikke mindre grunde som illusteret i lokalplanen. M2 på de enkelte grunde er endnu ikke fastsat.

Lokalplan 929 er gældende for området. I området må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Kontor-. værksteds-, service-, lager- og engroshandels virksomheder, liberale erhverv, værksteder med butik og mindre industri. Virksomheder må kun etablere sig i området, hvis de er medtaget på listen side 20 i under virksomhedsklasse 2-5 og grundvandsklasse 1-2. ( Lokalplan 929).